Αύξηση παραγωγής 17,9% και δείκτης φερεγγυότητας 219% για την GMI, που εκπροσωπείται από την ΕΛΠΑ Ασφάλειες

Την Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων της για το 2019 δημοσίευσε πριν λίγες μέρες η GasanMamo Insurance (GMI).

Η εταιρεία πέτυχε για άλλη μια χρονιά εξαιρετικά υψηλό Δείκτη Φερεγγυότητας SCR (SCR Ratio) 219%, με δείκτη ελάχιστης Κεφαλαιακής Επάρκειας MCR (MCR Ratio) 508%.

Η παραγωγή της εταιρείας σημείωσε αύξηση 17,9% σε σχέση με το 2018, ενώ πολύ καλή κρίθηκε η χρονιά και από άποψη απόδοσης επενδύσεων, που ανήλθε στο 7,54%.

Όπως αναφέρεται, για το 2019 η ομάδα της GasanMamo Insurance πέτυχε τους στόχους της, παραμένοντας προσηλωμένη στους βασικούς άξονες του επιχειρησιακού της μοντέλου. «Με επίκεντρο τον πελάτη, η μεστή διαχείριση εξόδων & ασφαλίστρων και η προσήλωση στην ανάπτυξη είναι και θα παραμείνουν στην καρδιά της αποστολής μας» αναφέρει η Έκθεση.