Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
της Εταιρείας
ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Α.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 068900103000
Α.Φ.Μ. 999839868 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Λ. Μεσογείων 280, Χολαργός, 15562 2106898710
Τελευταία Ενημέρωση 01/01/2022

1. Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα πολιτική απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Α.Ε. (εφεξής καλούμενη “ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ”) συλλέγει, χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, αποθηκεύει, διαχειρίζεται, διαβιβάζει και προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (στο εξής «Πληροφορίες») μέσω της ιστοσελίδας της, ώστε να πληρούνται τα πρότυπα προστασίας δεδομένων της εταιρείας – και να συμμορφώνεται με το νόμο.

Η πολιτική απορρήτου αφορούσα στον Ιστότοπο https://www.elpaasfaleies.gr (εφεξής καλούμενος “Δικτυακός Τόπος”) συντάχθηκε συμμορφούμενη με τον ΓΚΠΔ 679/2018 (εφεξής καλούμενος “GDPR”), ο οποίος συνιστά άμεσα δεσμευτικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό, καθώς και σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία.

H παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει για όλα τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των τρίτων (στο εξής ο «Χρήστης ή/και Πελάτης») τα οποία διαχειρίζεται η ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ:

A) μέσω του Δικτυακού Τόπου της

B) μέσω της Εφαρμογής που η εταιρεία έχει αναπτύξει (εφεξής η Εφαρμογή) μέσω της οποίας ο ενδιαφερόμενος Χρήστης/Πελάτης διαμέσου του ανωτέρω αναφερόμενου Διαδικτυακού τόπου, δύναται να καταχωρίσει προσωπικά δεδομένα,

Γ) μέσω της εν γένει επικοινωνίας της ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ με τον εκάστοτε Χρήστη/Πελάτη, η οποία πραγματοποιείται με οποιοδήποτε μέσο και ειδικότερα μέσω e-mail, τηλεφώνου κ.ο.κ.

Βάσει της συγκεκριμένης Πολιτικής Απορρήτου η ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ δεσμεύεται να προστατεύσει το απόρρητο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών και των χρηστών/ πελατών του Δικτυακού Τόπου και της Εφαρμογής και εν γένει των υποκειμένων των δεδομένων που απευθύνονται στην Εταιρεία.

Ο Δικτυακός Τόπος https://www.elpaasfaleies.gr, η Εφαρμογή και εν γένει οι παρεχόμενες από την ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ υπηρεσίες δεν απευθύνονται σε ανηλίκους. Αν δεν έχετε ενηλικιωθεί ή δεν είστε σε θέση να συνάψετε νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στη χώρα σας, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτόν το Δικτυακό Τόπο, την Εφαρμογή ή εν γένει να πραγματοποιείτε επικοινωνίες μέσω e-mail ή τηλεφώνου με την ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ. Αν πιστεύετε ότι έχουμε λάβει δεδομένα από άτομο που προστατεύεται από τους νόμους για την προστασία των ανηλίκων χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η απαραίτητη γονική συναίνεση, ενημερώστε μας αμέσως και θα λάβουμε εύλογα μέτρα για την ασφαλή διαγραφή αυτών των δεδομένων.

Η παρούσα πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή για πρακτικές εταιρειών, τις οποίες δεν ελέγχουμε. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να περιέχει συνδέσεις προς άλλους δικτυακούς τόπους, όπως για παράδειγμα και ενδεικτικά προς τον ιστότοπο nextdeal.gr. Επιπλέον ενδέχεται για παράδειγμα, η ανωτέρω ιστοσελίδα να περιέχει συνδέσεις που παραπέμπουν σε διαφημίσεις. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Χρήστης/Πελάτης επιλέξει έναν σύνδεσμο που παραπέμπει σε άλλο ιστότοπο ή σε μια διαφήμιση στον Δικτυακό Τόπο και συνδεθεί σε έναν άλλο δικτυακό τόπο, τότε η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν θα ισχύει για οποιαδήποτε πληροφορία που συλλέγεται σε αυτόν το δικτυακό τόπο. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων δικτυακών τόπων και σας συνιστούμε να διαβάζετε την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε.

Επιπλέον η ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ δια της παρούσας δηλώνει ότι δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο των ανωτέρω ιστοσελίδων, στις οποίες ο Χρήστης/Πελάτης παραπέμπεται μέσω άλλων συνδέσμων (links), ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που τους ακολουθεί. Σε καμία περίπτωση η ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ δεν εγγυάται ότι οι σύνδεσμοι αυτοί θα λειτουργούν αδιάκοπα ή ότι το περιεχόμενό τους είναι ανά πάσα στιγμή ακριβές και έγκυρο. Περαιτέρω, οι εξωτερικοί σύνδεσμοι είναι ενδεικτικοί και όχι αποκλειστικοί ή περιοριστικοί. Η ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει ή και να προσθέσει συνδέσμους χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση προς οιονδήποτε και να αλλάξει το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου οποιαδήποτε στιγμή.

Προβαίνοντας σε χρήση του Δικτυακού Τόπου κατανοείτε και αποδέχεστε ότι η ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο των υπερσυνδέσμων που περιλαμβάνονται σε αυτόν, τις υπηρεσίες/προϊόντα που προσφέρουν ή τις διαφημίσεις που περιέχουν.

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων διασφαλίζει ότι η ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ:

 • Συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, όπως ορίζει η εν ισχύ Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ)
 • Προστατεύει τα δικαιώματα των Χρηστών/Πελατών και των επισκεπτών
 • Διασφαλίζει τη διαφάνεια στα ζητήματα επεξεργασίας και αποθήκευσης των δεδομένων
 • Προστατεύεται από τους κινδύνους παραβίασης των δεδομένων

2. Νόμιμη Βάση Για Την Επεξεργασία Δεδομένων

H ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ λειτουργεί ως Εταιρεία που έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, και έχει νομίμως καταχωρηθεί στο Μητρώο Ασφαλιστικών Συμβούλων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό Μητρώου 294504 ως Εταιρεία Ασφαλιστικών Πρακτόρων. Η ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ δημιούργησε τον Δικτυακό Τόπο και την Εφαρμογή, με σκοπό την παροχή πληροφοριών στους χρήστες αναφορικά με την δυνατότητα ασφάλισής τους, αλλά και την παροχή υπηρεσιών on-line ασφάλισης σε εταιρεία της επιλογής τους εκ των συνεργαζόμενων με την εταιρία μας.

Έχοντας σκοπό την προβολή των υπηρεσιών της και την ενημέρωση του ενδιαφερομένου κοινού για θέματα συνεργασίας και παροχής προϊόντων σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές δημιούργησε την ανωτέρω ιστοσελίδα και την Εφαρμογή, μέσω των οποίων διευκολύνεται η πρόσβαση του ενδιαφερόμενου κοινού στις υπηρεσίες της ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ. Τις ίδιες υπηρεσίες παρέχει η ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ μέσω της αποστολής e-mail ή κατόπιν τηλεφωνικής κλήσης από τον Χρήστη/υποψήφιο Πελάτη.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μας παρέχετε κατά την περιήγησή σας στον Δικτυακό Τόπο, την χρήση της Εφαρμογής ή κατά την επικοινωνία σας μέσω e-mail ή τηλεφωνικά, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας με εμάς.

Η ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ παρέχει υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης οι οποίες συνίστανται στην παρουσίαση των λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης που ενσωματώνονται στα ασφαλιστικά προϊόντα των συνεργαζόμενων με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, της Εφαρμογής αλλά και μέσω e-mail ή τηλεφωνικά, η ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ παρουσιάζει τα ασφαλιστικά προϊόντα των συνεργαζόμενων με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων, όπως έχουν διαμορφωθεί από τις ίδιες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η παρουσίαση του εκάστοτε ασφαλιστικού προϊόντος προς τον Χρήστη/Πελάτη πραγματοποιείται αυτόματα βάσει των πληροφοριών και των παραμέτρων που εισάγει στο ηλεκτρονικό σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου, της Εφαρμογής ή παρέχει μέσω e-mail ή τηλεφωνικά αποκλειστικά ο ίδιος ο Χρήστης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα και αναλυτικά αναφερόμενα σχετικά με την όλη διαδικασία, τα οποία αναφέρονται στους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας.

Ως εκ τούτου η ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ συλλέγει τα τυχόν προσωπικά σας δεδομένα κατά τον ανωτέρω περιγραφόμενο τρόπο για τους κάτωθι σκοπούς:

(α) Για την τυχόν τήρηση προσωπικού σας Λογαριασμού στον Δικτυακό Τόπο ή/ και την Εφαρμογή ή και εν γένει για την δημιουργία καρτέλας πελάτη, όταν η επικοινωνία γίνεται διαμέσου τηλεφώνου ή e-mail (profile). Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ως ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία μας χορηγείτε με τη συναίνεσή σας και τα οποία είναι απαραίτητα για την παροχή από την ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο δραστηριοποίησής της.

(β) Για την καταχώρηση αιτήματός σας σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, μας χορηγείτε με τη συναίνεσή σας ορισμένα προσωπικά δεδομένα μέσω e-mail ή συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα στον Δικτυακό Τόπο, την Εφαρμογή ή διαμέσου τηλεφωνικής επικοινωνίας ή e-mail.

(γ) Για την επικοινωνία σας με την ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, την ενημέρωση για προωθητικές ενέργειες και ενέργειες marketing, αλλά και εν γένει με ζητήματα που ενδεχομένως μας έχετε θέσει, μας χορηγείτε με τη συναίνεσή σας ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, της Εφαρμογής, αλλά και μέσω e-mail ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας.

(δ) Για την παραγγελία των προϊόντων και Υπηρεσιών που παρέχει η ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ, μέσω του Διαδικτυακού τόπου, της Εφαρμογής, μέσω e-mail ή και τηλεφωνικά, καθώς και τη πραγματοποίηση σύναψης των σχετικών ασφαλιστικών συμβάσεων.

(ε) Για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας, χρησιμοποιούμε Cookies Λειτουργικότητας, Cookies Διαφήμισης, Cookies Analytics και Cookies τρίτων, στην χρήση των οποίων και συναινείτε.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μας παρέχετε, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο και τις αρμόδιες και μόνο αρχές), χωρίς να τηρηθούν οι νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την προστασία από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Η ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ή μέχρι να αρθεί η συγκατάθεσή σας, βάσει της οποίας μας παρείχατε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Συνοπτικά, η ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ζητά και επεξεργάζεται τα απολύτως απαραίτητα για την εκάστοτε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων βασίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από το νόμο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων μας.

3. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ εφαρμόζει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και διοικητικά μέτρα ασφάλειας δεδομένων για την προστασία των δεδομένων από απώλεια, κακή χρήση, ζημία ή τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και αποκάλυψη όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 του ΓΚΠΔ 679/2016 προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων. Ειδικότερα τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση: α) την κρυπτογράφηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα β) τη δυνατότητα διασφάλισης του απορρήτου, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση, γ) τη δυνατότητα αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος, δ) διαδικασία για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας. Περαιτέρω η ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ λαμβάνει μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί υπό την εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, το οποίο έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα επεξεργάζεται μόνο κατ’ εντολή του υπευθύνου επεξεργασίας, και επιτρέπει την πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της.

Ενδεικτικά βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος ασφαλείας των πληροφοριών μας αποτελούν τα εξής:

 • H ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ συνεργάζεται με ειδική εταιρεία υπεύθυνη για την ασφάλεια πληροφοριών, η οποία σχεδιάζει, υλοποιεί και παρέχει εποπτεία στο Διαδικτυακό Τόπο για την ασφάλεια των πληροφοριών που παρέχονται μέσω αυτού.
 • Η εταιρεία προβαίνει στον έλεγχο της ασφάλειας και της λειτουργικότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών της πριν από την εισαγωγή τους στο Διαδίκτυο, για τυχόν ευάλωτα σημεία της τεχνολογίας.
 • Η εταιρεία πραγματοποιεί συνεχείς ελέγχους υποδομής για την ανίχνευση αδυναμιών, πιθανών εισβολών και άλλων ευπαθειών στα συστήματά της.
 • Η εταιρεία προβαίνει στη χρήση πρωτοκόλλου “https” για την ασφαλή και κρυπτογραφημένη επικοινωνία του Χρήστη/Πελάτη με την ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ.
 • Η χρήση file server με ειδικά δικαιώματα χρήσης ανά χρήστη.
 • Γίνεται χρήση εργαλείων παρακολούθησης της Κίνησης του Δικτύου την κίνηση δικτύου (Monitoring Tools on Network Traffic).
 • Γίνεται χρήση πιστοποιητικού SSL (Secure Sockets Layer) για τη δημιουργία μιας κρυπτογραφημένης σύνδεσης μεταξύ του web server και του browser του επισκέπτη/χρήστη.
 • Οι σέρβερ της ιστοσελίδας και των εφαρμογών της ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ βρίσκονται στην Ελλάδα.

Τα ανωτέρω μέτρα ασφαλείας αφορούν τόσο τον Διαδικτυακό τόπο της ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ, όσο και την Εφαρμογή, αλλά και την επικοινωνία μέσω e-mail.

4. Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων Τα Οποία Συλλέγουμε

Κατά την επίσκεψή σας στο Δικτυακό Τόπο θα πρέπει προηγουμένως να έχετε αποδεχτεί τους Όρους Χρήσης της ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, καθόσον είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία τα οποία σας αφορούν (όπως ενδεικτικά όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό οχήματος, αριθμό φορολογικού μητρώου κλπ), συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά την αντίστοιχη φόρμα εγγραφής στον Δικτυακό Τόπο και την Εφαρμογή. Τα ίδια στοιχεία θα σας ζητηθούν αν αντί μέσω του Διαδικτυακού Τόπου ζητήσετε την παροχή των αντίστοιχων προϊόντων και υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου ή e-mail.

Για την καταχώρηση αιτήματός σας σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, θα πρέπει να μας δηλώσετε στοιχεία τα οποία σας αφορούν (όπως ενδεικτικά όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ιδιότητα, αριθμό κυκλοφορίας οχήματος, χρονολογία έκδοσης πρώτης άδειας), συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά την αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας στον Δικτυακό Τόπο ή επικοινωνώντας με την ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ μέσω e-mail ή μέσω τηλεφώνου.

Για την επικοινωνία σας με την ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή με ζητήματα που ενδεχομένως μας έχετε θέσει, όπως ενδεχομένως παράπονα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, θα πρέπει να μας δηλώσετε στοιχεία τα οποία σας αφορούν (όπως ενδεικτικά όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό οχήματος, ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας και έκδοσης πρώτης άδειας του οχήματος, αριθμό φορολογικού μητρώου), συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά την αντίστοιχη φόρμα καταχώρησης αιτήματος στον Δικτυακό Τόπο, την Εφαρμογή ή μέσω e-mail.

Για την καταχώρηση αιτημάτων χρήσης και παραγγελίας των υπηρεσιών της ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ, μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης και την τιμολόγηση, όπως ενδεικτικά, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, e-mail, αριθμό φορολογικού μητρώου, ΔΟΥ, επάγγελμα.

5. Πηγές Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων

 • Απευθείας από τους χρήστες και επισκέπτες του Δικτυακού τόπου και της Εφαρμογής
 • Internet (εταιρικές ιστοσελίδες)
 • Απευθείας από τους Χρήστες/Πελάτες των υπηρεσιών μας
 • Μεταπωλητές, συνεργάτες και συνδεδεμένες εταιρείες

6. Ενημέρωση Σχετικά Με Την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Από Την ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (ως Υπεύθυνη και Εκτελούσα την Επεξεργασία – σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016)

Α. Γιατί θα επεξεργαστείτε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) μου;

Η ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ παρέχει υπηρεσίες βάσει του επιδιωκόμενου σκοπού της, όπως αυτός περιγράφεται στην παράγραφο 2 της παρούσας και εν γένει ανωτέρω. Οι κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από τον Δικτυακό Τόπο, μέσω e-mail και τηλεφώνου ποικίλλουν και εξαρτώνται από το είδος και το σκοπό της παρεχόμενης υπηρεσίας της ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ.

Ειδικότερα η ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία συλλέγει μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων τρόπων για τους ακόλουθους σκοπους:

 • Για να παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής του Χρήστη/Πελάτη ως μέλους και χρήστη των υπηρεσιών που παρέχει η ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ μέσω του διαδικτυακού τόπου, της εφαρμογής, e-mail, τηλεφώνου αλλά και δια ζώσης στα υποκαταστήματά της, στο πλαίσιο της άσκησης του εννόμου συμφέροντός της.
 • Για να παρέχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε αιτήματα τα οποία υποβάλλονται από τον Χρήστη/Πελάτη σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων της.
 • Για να διασφαλίσει τη δυνατότητα επικοινωνίας σας με την ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ή με ζητήματα που ενδεχομένως μας έχετε θέσει ή και τυχόν παράπονα που έχετε εκφράσει.
 • Για την καταχώρηση των αιτημάτων χρήσης ή παραγγελίας των υπηρεσιών της ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ, την παραγγελία αυτών, καθώς και για σκοπούς διαχείρισης των αιτημάτων αυτών και ενημέρωσης των Χρηστών/Πελατών.
 • Για την εν γένει προώθηση και διαφήμιση των υπηρεσιών που παρέχει η ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ μέσω υπηρεσιών marketing.

Β. Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και αλληλεπίδρασή σας με τον Δικτυακό Τόπο:

Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία κατά την επίσκεψή σας στον Δικτυακό Τόπο https://www.elpaasfaleies.gr/ είναι κατάλληλα για την περίσταση και απολύτως απαραίτητα για την επεξεργασία των αιτημάτων σας και την χρήση των υπηρεσιών της ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ.

Ειδικότερα όταν επισκέπτεστε και αλληλεπιδράτε με τον Δικτυακό Τόπο και την Εφαρμογή μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, όπως:

 • η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας,
 • ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και η διαμόρφωση του λειτουργικού συστήματος
 • οι ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε αμέσως πριν και μετά από την επίσκεψή σας στον Δικτυακό Τόπο,
 • δικτυακοί τόποι και διαφημίσεις που βλέπετε και συνδέσεις στις οποίες κάνετε κλικ εντός του Δικτυακού Τόπου,
 • βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και
 • πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών.

Η ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ δεν διαχειρίζεται, συλλέγει ή επεξεργάζεται τα δεδομένα γεωεντοπισμού (GPS), τα οποία συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά από τις εταιρείες που προσφέρουν το λειτουργικό σύστημα της εκάστοτε συσκευής που χρησιμοποιείτε (στην περίπτωση της χρήσης λειτουργικού ios – Apple Inc, android – Google Inc). Η ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ δε διαθέτει πρόσβαση στον ρυθμό ανανέωσης του στίγματος του GPS.

Η ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το ονοματεπώνυμο του Χρήστη/Πελάτη ή άλλα στοιχεία, για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών της, για ενημέρωση των χρηστών σχετικά με την κατάσταση της δοκιμαστικής εφαρμογής, καθώς για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, εκτός εάν ο Χρήστης/Πελάτης ενημερώσει την ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ στην ηλεκτρονική της διεύθυνση info@elpaasfaleies.gr ή στην ταχυδρομική της διεύθυνση Λ. Μεσογείων 280, Χολαργός Υπόψη Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών, ότι δεν επιθυμεί τη συλλογή και χρήση των ηλεκτρονικών του στοιχείων για τους σκοπούς αυτούς.

Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα είναι αυστηρά περιορισμένη στο προσωπικό της ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ, το οποίο και εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας τους και μόνο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.

Η ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ δεν πραγματοποιεί συστηματική και εκτενή αξιολόγηση προσωπικών πτυχών σχετικά με φυσικά πρόσωπα η οποία βασίζεται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Γ. Για πόσο χρόνο θα διατηρείτε τα στοιχεία λογαριασμού μου σε αρχείο;

 • Στην περίπτωση όπου η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η άσκηση του εννόμου συμφέροντος, η επεξεργασία και διατήρηση των προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται για όσο χρόνο κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού της ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ καθώς και για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.
 • Σε περίπτωση όπου τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη/Πελάτη (Καρτέλα Πελάτη – profile) παρέχονται συναινετικά από τον ίδιο στο πλαίσιο της εγγραφής στις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρόνο είναι σε ισχύ η συγκατάθεση, η οποία έχει ληφθεί οικειοθελώς από τον Χρήστη/Πελάτη και μέχρι να αρθεί η δοθείσα συγκατάθεση από αυτόν (υποκείμενο των δεδομένων). Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί, θα τα διατηρήσουμε για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.
 • Σε περίπτωση όπου η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο θα διατηρείτε συμβατική σχέση μαζί μας τόσο σε έγχαρτη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή ή για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.

Δ. Ποια δικαιώματα έχω σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων μου;

 • Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα δικαιώματά σας εκ της ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας και εκ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) τα οποία έχουν ως ακολούθως: α. το δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρα 13 και 14), β. το δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15), γ. το δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16), δ. το δικαίωμα διαγραφής «δικαίωμα στη λήθη» (άρθρο 17), ε. το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18), στ. το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο – άρθρο 20 εφόσον εφαρμόζεται) και ζ. το δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21).
 • Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για σας, με την αποστολή σχετικής επιστολής στο γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ: τηλ 2106898710 ή μέσω ηλεκτρονικής επιστολής στην διεύθυνση e-mail info@elpaasfaleies.gr εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος.
 • Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.
 • Πέραν αυτών, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ανακαλώντας της συγκατάθεσή σας (άρθρο 7 παρ. 3 του ΓΚΠΔ 679/2016), εφόσον η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας για τη συγκεκριμένη επεξεργασία είναι η συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων.

7. Πού θα διαβιβάσετε τα δεδομένα μου;

 • Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν σε τμήματα της ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ, τα οποία είναι αρμόδια για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου και της Εφαρμογής.
 • Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν και να καταστούν προσιτά και από νομικά πρόσωπα με τα οποία κατά καιρούς διατηρούμε συμβάσεις στα πλαίσια του επιδιωκόμενου σκοπού της ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ, όπως ενδεικτικά σε εταιρείες αποθήκευσης/φιλοξενίας/επεξεργασίας δεδομένων οι οποίες ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία (Advisable, Microsoft Corp., Google Inc., Dropbox Inc.), καθώς και στο σύνολο των ασφαλιστικών εταιρειών που συνεργάζονται με την εταιρεία μας και τα ασφαλιστικά τους προϊόντα διατίθενται μέσω της ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ.
 • Στα πλαίσιο ορισμένων λειτουργιών του Δικτυακού Τόπου, διαβιβάζουμε σε νομικά πρόσωπα (Google Inc.) ορισμένα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του Δικτυακού Τόπου μας μέσω cookies (όπως ενδεικτικά διεύθυνση IP και όλη την αλληλεπίδραση του χρήστη με την εφαρμογή).
 • Στα πλαίσιο της ενημέρωσης των Χρηστών/Πελατών μας σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, αλλά και τις ανάγκες διαχείρισης της αλληλογραφίας, διατηρούμε την ηλεκτρονική τους διεύθυνση και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά όνομα, επίθετο, κινητό τηλέφωνο, φωτοτυπία εκκαθαριστικού ή μισθοδοσίας και τα διαβιβάζουμε σε εταιρείες όπως η PROFIA, DATAWISE και άλλες.
 • Τα δεδομένα τα οποία συλλέγει το εργαλείο της Google Analytics, όπως ενδεικτικά η διεύθυνση (url) την οποία επισκέφθηκε ο χρήστης, η ενέργεια (action) την οποία πραγματοποίησε καθώς και ο χρόνος που παρέμεινε στην κάθε σελίδα (retention), διαβιβάζονται κατά κανόνα σε server της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.
 • Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία, καθώς και να συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.

8. Πως μπορώ να υποβάλλω καταγγελία/διαμαρτυρία;

 • Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ: τηλ. 2106898710 email: info@elpaasfaleies.gr
 • Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί την υποβολή σχετικών παραπόνων ή καταγγελιών είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της είτε ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις οδηγίες της Αρχής στην ιστοσελίδα http://www.dpa.gr/, αφού ωστόσο πρώτα απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των Δεδομένων κατά τα ανωτέρω.

9. Cookies & άλλες Τεχνολογίες

 • Τι είναι τα cookies και γιατί τα χρησιμοποιεί η ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ: Τα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας, που με την μορφή πολύ μικρού κειμένου, αποτελούμενου συνήθως από γράμματα και αριθμούς, αποθηκεύονται στον browser τον οποίο χρησιμοποιεί ο εκάστοτε Χρήστης/Πελάτης (Chrome, Mozilla Firefox κλπ), βοηθώντας την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου. Τα Cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε να λειτουργούμε τον Δικτυακό Τόπο κατά τρόπο αποδοτικό για την υπηρεσία που προσφέρουμε. O Δικτυακός Τόπος χρησιμοποιεί τα Cookies για να παρέχει στους χρήστες / συνδρομητές πληροφορίες, να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού, καθώς και να βελτιώνει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με τη χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας.
 • Επιπλέον, τα cookies μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα του Δικτυακού Τόπου μας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας.
 • Ποια cookies χρησιμοποιούμε; Τα cookies που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης (ωστόσο τα προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές ενδέχεται να μην προσφέρουν αυτήν την ορατότητα). Από τους διαφορετικούς τύπους cookies που υπάρχουν, η ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ χρησιμοποιεί τα παρακάτω:
Τεχνικά απαραίτητα cookiesΗ χρήση αυτού του είδους cookies κρίνεται απαραίτητη για την περιήγηση στον δικτυακό τόπο και τη λειτουργία του
Cookies επιδόσεων / AnalyticsΤα cookies αυτά παρέχουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διαφόρων λειτουργιών του Δικτυακού Τόπου μας, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας
 • Περαιτέρω πραγματοποιείται και χρήση marketing cookies τρίτων μερών (google.com, youtube.com) βάσει των οποίων επιδιώκεται η προβολή διαφημίσεων σχετικά με τα ενδιαφέροντα του χρήστη/επισκέπτη.
 • Αντίστοιχα γίνεται χρήση και cookies επιδόσεων/analytics από τρίτα μέρη (Google Tag Manager, Google Optimize, youtube.com).
 • Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του Δικτυακού Τόπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του Δικτυακού Τόπου μας. Επιπλέον, τα cookies αυτά επιτρέπουν στον Δικτυακό Τόπο να θυμάται τις επιλογές σας (Cookies προτιμήσεων) όπως το μέγεθος γραμματοσειράς, ή αν έχετε απαντήσει σε κάποια δημοσκόπησή μας, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες.
 • Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης αποδεχτεί τη χρήση cookies, δύναται πλέον να γίνει χρήση των ακόλουθων ειδών cookies: Cookies Λειτουργικότητας, Cookies Διαφήμισης, Cookies Analytics, Cookies τρίτων μερών.
 • Δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies; Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή και να σβήσετε εντελώς τα cookies τα οποία χρησιμοποιεί η ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, στον Chrome, μπορείτε να κάνετε κλικ στο μενού του Chrome και στη συνέχεια να επιλέξετε Settings/ Privacy/ Content Settings και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισμένα μέρη του Δικτυακού Τόπου ή και της εφαρμογής μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς.
 • Το Software του Δικτυακού Τόπου είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του Δικτυακού Τόπου είναι το ίδιο ασφαλείς και απόρρητες. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι που έχουν κατάλληλη εκπαίδευση στο χειρισμό προσωπικών δεδομένων των Χρηστών/Πελατών θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποίηση αιτημάτων σας και για την εκτέλεση της εκάστοτε σύμβασης.

10. Τροποποιήσεις

Η παρούσα πολιτική μπορεί να ανανεώνεται από καιρό σε καιρό, λόγω τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας ή αλλαγών στην εταιρική δομή της ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ. Συνακόλουθα προτρέπουμε τους Χρήστες/Πελάτες να ελέγχουν περιοδικά τον Δικτυακό Τόπο προκειμένου να ενημερώνονται για τις πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου. Σε κάθε περίπτωση οι Χρήστες/Πελάτες θα ενημερωθούν μέσω e-mail ή μέσω προειδοποίησης στον Δικτυακό Τόπο για τις αλλαγές στην εν λόγω πολιτική.