Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Ανακάλυψε τα καινοτόμα προγράμματα ασφάλισης Elpa Basic, Elpa Plus και Elpa Full και επίλεξε το είδος κάλυψης που σου ταιριάζει. Μόνο εδώ θα βρεις κάλυψη για Πυρκαγιά στο βασικό μας πακέτο, μικτή ασφάλιση με έως και μηδενική απαλλαγή και πληθώρα προαιρετικών καλύψεων για να διαμορφώσεις το πακέτο που σε καλύπτει!

ELPA BASIC ELPA PLUS ELPA FULL

Καλύψεις πακέτου

 • Αστική Ευθύνη προς Τρίτους
 • Επέκταση Αστικής Ευθύνης εντός φυλασσόμενων χώρων
 • Επέκταση Αστικής Ευθύνης από μεταφερόμενο ή προεξέχον φορτίο
 • Επέκταση Αστικής Ευθύνης από πυρκαγιά
 • Υ.Ζ. από ανασφάλιστο όχημα
 • Προσωπικό Ατύχημα
 • Φροντίδα Ατυχήματος και Ρυμούλκηση
 • Επίδομα συνεπεία Πυρκαγιάς του οχήματος
 • Απώλεια Εγγράφων
 • Προστασία Αποζημίωσης Αναίτιου πελάτη

Προαιρετικές καλύψεις 

 • Νομική Προστασία
 • Ακατάλληλο Καύσιμο
 • Θραύση Κρυστάλλων και Αερόσακων
 • Θραύση καθρεπτών
 • Προστασία Ασφαλίστρου
 • Οδική Βοήθεια Ελλάδα ή/και Ευρώπη
 

Καλύψεις πακέτου

 • Αστική Ευθύνη προς Τρίτους
 • Επέκταση Αστικής Ευθύνης εντός φυλασσόμενων χώρων
 • Επέκταση Αστικής Ευθύνης από μεταφερόμενο ή προεξέχον φορτίο
 • Επέκταση Αστικής Ευθύνης από πυρκαγιά
 • Υ.Ζ. από ανασφάλιστο όχημα
 • Προσωπικό Ατύχημα
 • Πυρός / Τρομοκρατικές Ενέργειες – Στάσεις – Απεργίες
 • Κλοπή Ολική και Μερική
 • Credit Card Protection
 • Απώλεια Εγγράφων
 • Προστασία Αποζημίωσης Αναίτιου πελάτη
 • Φροντίδα Ατυχήματος και Ρυμούλκηση

Προαιρετικές Καλύψεις

 • Νομική Προστασία
 • Ακατάλληλο Καύσιμο
 • Θραύση Κρυστάλλων και Αερόσακων
 • Θραύση καθρεπτών
 • Προστασία Ασφαλίστρου
 • Προστασία αξίας οχήματος
 • Φυσικά Φαινόμενα
 • Οδική Βοήθεια Ελλάδα ή/και Ευρώπη

Καλύψεις πακέτου

 • Αστική Ευθύνη προς Τρίτους
 • Επέκταση Αστικής Ευθύνης εντός φυλασσόμενων χώρων
 • Επέκταση Αστικής Ευθύνης από μεταφερόμενο ή προεξέχον φορτίο
 • Επέκταση Αστικής Ευθύνης από πυρκαγιά
 • Υ.Ζ. από ανασφάλιστο όχημα 
 • Προσωπικό Ατύχημα 
 • Πυρός / Τρομοκρατικές Ενέργειες – Στάσεις – Απεργίες
 • Κλοπή Ολική και Μερική
 • Φυσικά Φαινόμενα
 • Ίδιες Ζημιές και Κακόβουλες Ενέργειες
 • Credit Card Protection
 • Φροντίδα Ατυχήματος και Ρυμούλκηση

Προαιρετικές καλύψεις

 • Νομική Προστασία
 • Ακατάλληλο Καύσιμο
 • Θραύση Κρυστάλλων και Αερόσακων
 • Θραύση καθρεπτών
 • Προστασία Ασφαλίστρου
 • Προστασία αξίας οχήματος
 • Κάλυψη Απαλλαγής Μικτής
 • Οδική Βοήθεια Ελλάδα ή/και Ευρώπη

Επικοινωνία

Έδρα

Λεωφόρος Μεσογείων 280, Χολαργός, 15562, Αθήνα

Υποκατάστημα Βορείου Ελλάδος

Capital Center, Λαέρτου 22, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

(+30) 210 6898 710

Ε-mail

info@elpaasfaleies.gr