Ασφάλιση Φορτηγού Ι.Χ.

Ασφάλιση Φορτηγού Ι.Χ.

Επαγγελματικό όχημα συνεπάγεται και περισσότερα χιλιόμετρα. Μέσα από τα πακέτα ELPA Truck και ELPA Truck Plus μπορείς να καλύψεις το φορτηγό σου είτε για απλή Αστική Ευθύνη είτε και για τους κινδύνους Πυρκαγιάς, Κλοπής και Φυσικών Φαινομένων αντίστοιχα. Το πρόγραμμα αφορά τόσο σε Φορτηγά Ι.Χ όσο και σε Φορτηγά Ι.Χ. Αγροτικά. 

ELPA TRUCK ELPA TRUCK PLUS

Καλύψεις πακέτου 

 • Αστική Ευθύνη προς Τρίτους
 • Επέκταση Αστικής Ευθύνης εντός φυλασσόμενων χώρων
 • Επέκταση Αστικής Ευθύνης από μεταφερόμενο ή προεξέχον φορτίο
 • Επέκταση Αστικής Ευθύνης από πυρκαγιά
 • Υ.Ζ. Από ανασφάλιστο όχημα
 • Προσωπικό ατύχημα
 • Επίδομα συνεπεία Πυρκαγιάς του οχήματος
 • Απώλεια εγγράφων
 • Προστασία αποζημίωσης αναίτιου πελάτη
 • Φροντίδα ατυχήματος και ρυμούλκηση

Προαιρετικές καλύψεις

 • Νομική Προστασία
 • Θραύση Κρυστάλλων και Αερόσακων
 • Θραύση καθρεπτών
 • Προστασία Ασφαλίστρου
 • Οδική Βοήθεια Ελλάδα ή/και Ευρώπη

Καλύψεις πακέτου

 • Αστική Ευθύνη προς Τρίτους
 • Επέκταση Αστικής Ευθύνης εντός φυλασσόμενων χώρων
 • Επέκταση Αστικής Ευθύνης από μεταφερόμενο ή προεξέχον φορτίο
 • Επέκταση Αστικής Ευθύνης από πυρκαγιά
 • Υ.Ζ. από ανασφάλιστο όχημα
 • Προσωπικό Ατύχημα
 • Πυρός / Τρομοκρατικές Ενέργειες – Στάσεις – Απεργίες
 • Κλοπή Ολική και Μερική
 • Επίδομα συνεπεία Πυρκαγιάς του οχήματος
 • Απώλεια Εγγράφων
 • Προστασία Αποζημίωσης Αναίτιου πελάτη
 • Φροντίδα Ατυχήματος και Ρυμούλκηση

Προαιρετικές καλύψεις

 • Φυσικά Φαινόμενα
 • Νομική Προστασία
 • Θραύση Κρυστάλλων και Αερόσακων
 • Θραύση  καθρεπτών
 • Προστασία Ασφαλίστρου
 • Οδική Βοήθεια Ελλάδα ή/και Ευρώπη

Επικοινωνία

Έδρα

Λεωφόρος Μεσογείων 280, Χολαργός, 15562, Αθήνα

Υποκατάστημα Βορείου Ελλάδος

Capital Center, Λαέρτου 22, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

(+30) 210 6898 710

Ε-mail

info@elpaasfaleies.gr