Ασφάλιση Κατοικίας

Ασφάλιση Κατοικίας

Το σπίτι μας αποτελεί το πιο σημαντικό περιουσιακό μας στοιχείο. Ασφαλίζοντάς το, μας δίνεται η δυνατότητα να το διασφαλίσουμε με μηδαμινό κόστος σε σχέση με την αξία του ίδιου του ακινήτου. Για αυτό και η Ασφάλιση Κατοικίας είναι αυτονόητη.

Τα προγράμματα ELPA Home έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν ουσιαστική κάλυψη στον ασφαλισμένο μέσα από μια σειρά από καλύψεις με όρους απλούς, κατανοητούς και χωρίς ψιλά γράμματα. Για αυτό και τα κατατάσσουμε στα καλύτερα προγράμματα της αγοράς.

Παράλληλα, η συνεργασία της ΕΛΠΑ Ασφάλειες με την GMI σου διασφαλίζει κάλυψη από μια ασφαλιστική εταιρεία με Δείκτη Φερεγγυότητας 232%, με τεχνογνωσία στους κλάδους των Γενικών Ασφαλίσεων και υποστηριζόμενη από έναν από τους μεγαλύτερους αντασφαλιστικούς ομίλους παγκοσμίως, την MS Amlin.

ELPA HOME PREMIUM ELPA HOME PREMIUM Χωρίς απαλλαγές ELPA HOME A’ Κίνδυνος

Το πακέτο ELPA Home Premium είναι ένα πλήρες πακέτο ασφάλισης κατοικίας, που στο βασικό του κορμό περιλαμβάνει καλύψεις όπως Σεισμό, Φυσικά Φαινόμενα, Διάρρηξη Σωληνώσεων, Θραύση Κρυστάλλων, Κλοπή, αλλά και πολλές άλλες. Παράλληλα, μπορείς να επιλέξεις μια σειρά από προαιρετικές καλύψεις, χτίζοντας έτσι ένα πραγματικά εξαιρετικό συμβόλαιο.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 • Πυρκαγιά, Έκρηξη, Κεραυνός
 • Πυρκαγιά από Δάσος
 • Ζημιές από Καπνό
 • Έξοδα Πυρόσβεσης
 • Ίδιες Ζημιές Λέβητα
 • Πτώση Αεροσκαφών
 • Πρόσκρουση Οχήματος
 • Πτώση Δένδρων, Κλαδιών, Στύλων
 • Έξοδα Αποκομιδής Συντριμμάτων
 • Πολιτικές Ταραχές, Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Κακόβουλες Ενέργειες
 • Καιρικά Φαινόμενα
 • Διάρρηξη Σωληνώσεων Ύδρευσης, Θέρμανσης, Κλιματισμού και Αποχέτευσης (και Έξοδα Άντλησης Υδάτων)
 • Όρος Προστασίας μη Ηθελημένης Υπασφάλισης 10%
 • Α.Ε. έναντι Όμορων συνεπεία Καλυπτόμενου Κινδύνου
 • Προσωπικό Ατύχημα Οικογένειας
 • Σεισμός

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΚΤΗΡΙΟ

Όταν ασφαλίζεται κτήριο, παρέχονται αυτόματα και οι παρακάτω καλύψεις:

 • Βραχυκύκλωμα
 • Ζημιές Κτηρίου από Διάρρηξη
 • Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων
 • Θραύση Ειδών Υγιεινής
 • Ζημιές στις Ίδιες τις Σωληνώσεις
 • Ζημιές Ηλιακού Θερμοσίφωνα
 • Έξοδα Περιορισμού της Ζημιάς
 • Έξοδα Μηχανικών / Αρχιτεκτόνων και Δημοσίων Αρχών
 • Κάλυψη Δόσεων Στεγαστικού Δανείου
 • Αστική Ευθύνη Ενοικιαστή

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Όταν ασφαλίζεται περιεχόμενο, παρέχονται αυτόματα και οι παρακάτω καλύψεις:

 • Τυχαία Θραύση Καθρεπτών
 • Κλοπή Περιεχομένου κατόπιν Διαρρήξεως / Ληστείας
 • Έξοδα Μεταφοράς, Αποθήκευσης & Επανεγκατάστασης Περιεχομένου
 • Ζημιές Περιεχομένου κατά τη Μεταφορά

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

 • Πακέτο VIP: (Έξοδα Εναλλακτικής Διαμονής, Έξοδα Φύλαξης της ασφαλισμένης Κατοικίας, Έξοδα Αντικατάστασης Κλειδαριάς, Αλλοίωση Τροφίμων στον Καταψύκτη, Document Protection, Credit Card Protection, Κάλυψη Λογαριασμών)
 • Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη Ακινήτου
 • Κάλυψη Νομικής Προστασίας
 • Φωτοβολταικό Σύστημα – Απώλεια Εισοδήματος Φ/Β Συστήματος
 • Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός
 • Κάλυψη Κοσμημάτων
 • Επέκταση Κάλυψης Τυχαίας Ζημιάς Κτηρίου ή/και Περιεχομένου (Αφορά Κατοικίες με έτος Κατασκευής μετά το 1995 και ασφαλισμένης αξίας άνω των 200.000€)

Το πακέτο ELPA Home Premium είναι ένα πλήρες πακέτο ασφάλισης κατοικίας, που στο βασικό του κορμό περιλαμβάνει καλύψεις όπως Σεισμό, Φυσικά Φαινόμενα, Διάρρηξη Σωληνώσεων, Θραύση Κρυστάλλων, Κλοπή, αλλά και πολλές άλλες. Παράλληλα, μπορείτε να επιλέξετε μια σειρά από προαιρετικές καλύψεις, χτίζοντας έτσι ένα πραγματικά εξαιρετικό συμβόλαιο. Στο συμβόλαιο δεν υπάρχουν απαλλαγές, παρά μόνο στην κάλυψη του Σεισμού. 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 • Πυρκαγιά, Έκρηξη, Κεραυνός
 • Πυρκαγιά από Δάσος
 • Ζημιές από Καπνό
 • Έξοδα Πυρόσβεσης 
 • Ίδιες Ζημιές Λέβητα 
 • Πτώση Αεροσκαφών
 • Πρόσκρουση Οχήματος
 • Πτώση Δένδρων, Κλαδιών, Στύλων
 • Έξοδα Αποκομιδής Συντριμμάτων 
 • Πολιτικές Ταραχές, Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Κακόβουλες Ενέργειες
 • Καιρικά Φαινόμενα
 • Διάρρηξη Σωληνώσεων Ύδρευσης, Θέρμανσης, Κλιματισμού και Αποχέτευσης (και Έξοδα Άντλησης Υδάτων)
 • Όρος Προστασίας μη Ηθελημένης Υπασφάλισης 10%
 • Α.Ε. έναντι Όμορων συνεπεία Καλυπτόμενου Κινδύνου 
 • Προσωπικό Ατύχημα Οικογένειας 
 • Σεισμός

 

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΚΤΗΡΙΟ

Όταν ασφαλίζεται κτήριο, παρέχονται αυτόματα και οι παρακάτω καλύψεις:

 • Βραχυκύκλωμα 
 • Ζημιές Κτηρίου από Διάρρηξη 
 • Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων 
 • Θραύση Ειδών Υγιεινής 
 • Ζημιές στις Ίδιες τις Σωληνώσεις 
 • Ζημιές Ηλιακού Θερμοσίφωνα 
 • Έξοδα Περιορισμού της Ζημιάς
 • Έξοδα Μηχανικών / Αρχιτεκτόνων και Δημοσίων Αρχών 
 • Κάλυψη Δόσεων Στεγαστικού Δανείου 
 • Αστική Ευθύνη Ενοικιαστή 

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Όταν ασφαλίζεται Περιεχόμενο, παρέχονται αυτόματα και οι παρακάτω καλύψεις:

 • Τυχαία Θραύση Καθρεπτών 
 • Κλοπή Περιεχομένου κατόπιν Διαρρήξεως / Ληστείας
 • Έξοδα Μεταφοράς, Αποθήκευσης & Επανεγκατάστασης Περιεχομένου 
 • Ζημιές Περιεχομένου κατά τη Μεταφορά

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

 • Πακέτο VIP: (Έξοδα Εναλλακτικής Διαμονής, Έξοδα Φύλαξης της ασφαλισμένης Κατοικίας, Έξοδα Αντικατάστασης Κλειδαριάς, Αλλοίωση Τροφίμων στον Καταψύκτη, Document Protection, Credit Card Protection, Κάλυψη Λογαριασμών) 
 • Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη Ακινήτου
 • Κάλυψη Νομικής Προστασίας
 • Φωτοβολταικό Σύστημα – Απώλεια Εισοδήματος Φ/Β Συστήματος
 • Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 
 • Κάλυψη Κοσμημάτων
 • Επέκταση Κάλυψης Τυχαίας Ζημιάς Κτηρίου ή/και Περιεχομένου (Αφορά Κατοικίες με έτος Κατασκευής μετά το 1995 και ασφαλισμένης αξίας άνω των 200.000€

Εύκολο και απλό προϊόν, που παρέχει ασφάλιση Κτηρίου για 30.000€ και Περιεχομένου 6.000€, χωρίς να ισχύει ο κανόνας της υπασφάλισης. Οι καλύψεις του περιλαμβάνουν Πυρκαγιά, Πτώση Δένδρων-Κλαδιών- Στύλων, Πρόσκρουση Οχήματος και Αεροσκάφους, αλλά και Κλοπή Περιεχομένου. Παρέχεται σε μόνιμες κατοικίες μέχρι 120τμ, με ασφάλιστρο 25€ ετησίως δίνοντας τη δυνατότητα πολύ οικονομικής ασφάλισης σε όλο τον κόσμο.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Πυρκαγιά, Έκρηξη, Κεραυνός
• Πυρκαγιά από Δάσος
• Ζημιές από Καπνό
• Πτώση Αεροσκαφών
• Πρόσκρουση Οχήματος
• Πτώση Δένδρων, Κλαδιών, Στύλων
• Ζημιές Κτηρίου από Διάρρηξη
• Κλοπή Περιεχομένου κατόπιν διάρρηξης 

Επικοινωνία

Έδρα

Λεωφόρος Μεσογείων 280, Χολαργός, 15562, Αθήνα

Υποκατάστημα Βορείου Ελλάδος

Capital Center, Λαέρτου 22, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

(+30) 210 6898 710

Ε-mail

info@elpaasfaleies.gr